הוראות התקנה

בחר את מקום המתאים ביותר עדיף ב3-\1 העליון של גג לכיוון הרכס, פנה שני רעפים מקם את המתאם ( שמחליף את הרעף )

כשחלקו העליון מתחת לרעף שבשורת הרעפים שמעליו,

קבע אל הלטות, קיבוע זה יעשה בחלק העליון של המתאם ע"י 2 ברגים קודחים,

בנה חזרה את כל הרעפים למקומם אתה צריך להישאר עם אחד מיותר ביד, 

העבר דרך הפתח שבמתאם את מערכת בקרת האקלים וכבלי החשמל תוך כדי החדרת צינור היניקה לחלל הגג דרך הפתח,

יש לקבע במאונך את הבריזר כאשר מתאם הזויות יושב בהתאמה מלאה ע"ג מתאם הרעפים,

וודא כי הבריזר עומד בניצב ומפולס וקבע אותו למתאם בעזרת ששת הברגים המצורפים,

שניים בחזית שניים מאחור ושניים בצדדים,

רד לחלל הגג קבע את מערכת בקרת האקלים בעזרת ברגים לקונסטרוקציה

בשליש העליון של הגג חבר את כבל החשמל למערכת החשמל וודא תקינות הבריזר ע"י הפעלת התרמוסטט וכיוונו ל-30 מעלות.